Werkwijze – het opkopen van inboedels

Uw inboedel (deels) aanbieden bij een woningontruiming? In overleg is er veel mogelijk.

De resterende inboedel van een woningontruiming kan in overleg (deels) door WSN woningontruiming aangekocht worden. Voorafgaand aan de uit te voeren ontruiming wordt deze optie met de opdrachtgever besproken en worden hier op maat afspraken over gemaakt, zodat er na oplevering van ontruiming geen misverstanden over zullen ontstaan.