Werkwijze – het opkopen van inboedels

Uw inboedel (deels) aanbieden bij een woningontruiming? In overleg is er veel mogelijk.

De werkwijze van WSN Woningontruiming met betrekking tot het opkopen van inboedels stelt voorop dat de klant altijd de juiste bestemming voor (een deel van) de inboedel weet te vinden. Uw inboedel verkopen in Groningen, Drenthe of Friesland? Dit is in alle gevallen maatwerk. In overleg heeft WSN Woningontruiming de mogelijkheid om een deel van de inboedel over te nemen, eventueel tegen vooraf afgesproken vergoeding. Over de hoogte van de vergoeding is moeilijk een passende uitspraak te doen, omdat iedere woningontruiming en bijbehorende inboedel onderdeel zijn van een reeks werkzaamheden op maat. Hierover kan wel gezegd worden dat er bij iedere opdracht op reële wijze naar de situatie gekeken wordt en dat er vooraf altijd concrete afspraken gemaakt worden, zodat er na afloop van de werkzaamheden geen misverstanden zullen ontstaan.

Inboedel laten opkopen in Groningen, Drenthe of Friesland? Zo gaan we te werk!

  1. Na kennismaking wordt er (eventueel gezamenlijk) geïnventariseerd op locatie
  2. Voorafgaand aan de opdracht wordt besproken welk gedeelte van de inboedel ter overname beschikbaar gesteld wordt
  3. Op basis van deze inventarisatie wordt er door WSN Woningontruiming een concreet voorstel gedaan. De samenstelling van de inboedel en factoren als toegankelijkheid van de situatie zijn van invloed op dit voorstel. Er wordt altijd gestreefd naar een situatie waarin zowel opdrachtgever als Woningontruiming WSN tevreden zijn met hetgeen er besproken is.
  4. Na akkoord wordt de aanvangs- en opleverdatum besproken
  5. Na oplevering van de werkzaamheden is er ruimte voor feedback

Aansluitend is het bij Woningontruiming WSN altijd mogelijk om de kennismaking en inventarisatie online plaats te laten vinden. Bijvoorbeeld via Whatsapp, Whatsapp videobellen, of enkel telefonisch. Dit biedt veelal uitkomst bij het op afstand laten ontruimen van een woning.

Aanvullende informatie? Wij voorzien u graag van passend bericht!

Ga verder naar contact.