Woningontruiming bij overlijden

Op gepaste wijze gaan we de samenwerking met u aan

Na overlijden van een dierbare is het voor de nabestaanden niet altijd mogelijk of gewenst om de woning van de overledene te ontruimen en in nette staat voor opvolging te presenteren. WSN woningontruiming voorziet volledig en gepast in het traject woningontruiming bij overlijden, voornamelijk in Groningen, Drenthe en Friesland. Een schets van de situatie is hierbij essentieel om de mogelijkheden voor woningontruiming in kaart te brengen. Contact over uw situatie en de gewenste diensten? We verzoeken u vrijblijvend te bellen: 06-11793996.

woningontruiming bij overlijden - woningontruiming WSN

Traject en werkwijze woning ontruimen na overlijden

1. Contact en kennismaking

U legt contact voor een eerste kennismaking met Woningontruiming WSN

2. Inventarisatie werkzaamheden

De uit te voeren werkzaamheden worden geïnventariseerd. Wat moet er exact gebeuren?

3. Afspraken over prijs en inboedel

De afspraken over de prijs en mogelijke inboedel worden gemaakt. Discretie wordt hierbij – indien gewenst – in acht genomen.

4. Uitvoeren werkzaamheden

De werkzaamheden (woning leegruimen na overlijden) worden op de afgesproken datum / data uitgevoerd. U wordt na afloop geïnformeerd.

5. Oplevering en evaluatie

De werkzaamheden worden (indien gewenst) gepresenteerd en u heeft de mogelijkheid gezamenlijk met ons te evalueren hoe wij de woning leeg opleveren.